Tjänster

Alla som byggt ett hus vet hur viktigt det var för ett bra bygge att lägga tid på en arkitekt som ritar och visualiserar hur det kommer att bli. Tänk om vi skulle tänka på samma sätt när det gäller att köpa in tjänster för era medarbetare och chefer? Att få frågor såsom vad är ändamålet, hur mycket får det kosta,  vill ni vara med och utforma eller vill ni ha standard? Precis som i ett hus man ska leva i, ska ni samarbeta och leva med en eller flera leverantörer. Ni vill inte ha överraskningar, ni vill kunna få en bild av vad ni kommer göra ihop och vilken effekt ni kommer att skapa ihop. Var börjar ni? 

arkitekten

Ni vill ha något nytt och kanske mer ändamålsenligt. Ni vet inte riktigt hur det skulle kunna se ut och behöver hjälp med att visualisera och få olika förslag att ta ställning till.
Varför ska vi investera i arbetsmiljö och hälsa?
 

Byggaren

Ni har ett nytt eller nya avtal med leverantörer men vet inte hur ni nu ska bygga med de olika byggstenarna för att få ut ett resultat. Ni vet hur viktigt det är att allt blir nyttjat på ett bra sätt men behöver hjälp att genomföra. Vilken effekt vill vi skapa med våra investeringar inom arbetsmiljö och hälsa?

REnovatören

Ni har sett att vissa delar inte fungerar som det var tänkt, funktionalitet brister och det behöver göras om på sina håll. Kanske bara en finputsning eller en hel översyn? Ni sitter med funderingar och undrar om skulle kunna göra mer eller på annat sätt och då få ut en större nytta än ni får idag. 
 

Delarna

Ibland behöver man i sin egen process köpa delar för att komplettera, jag erbjuder där hjälp med:

  • konsultstöd i upphandling av tjänster inom arbetsmiljö- och hälsa (företagshälsovård), både till privata och offentliga organisationer
  • arbetsmiljöutbildning för chefer med inriktigt på att skapa motivation i frågan och inte med fokus på lagar och regler. 
  • förändringsledning - stöd i olika förändringsprocessern.
  • chefsstöd