arbetsmiljö och hälsa
skapar resultat

______________________________________________
 

Att köpa in tjänster inom områdena hälsa och arbetsmiljö kan bli en investering för er som företag. Görs inte detta rätt finns en stor risk att ni som företag missar nyttan och det blir enbart till en kostnad. Det är som att bygga ett hus...

Referenser

Industrikund - stöd i upphandling av företagshälsovård, stöd i implementering av företagshälsovård för att få ut effekten av sin stora investering inom arbetsmiljö och hälsa. 
Kommun - genomfört behovsanalys och målformulering inför upphandling av företagshälsovård med syfte att deras arbetsmiljö- och hälsotjänster ska spegla organisationens behov och att tjänsterna ska ge effekt på det kommunen vill åstadkomma inom området. 
Landsting - genomfört en skräddarsydd utbildning för topp-chefer - hur kan arbetsmiljö och hälsa bli en del av vardagen och därmed skapa högre produktivet och lönsamhet.
Ett större sjukhus - genomförde en behovsanalys för att få fram alla chefers behov av stöd och resurser gällande arbetsmiljö och hälsa. Detta utgjorde sedan ett underlag för HR-direktören i sitt fortsatta arbete inom området.
Sveriges företagshälsor - branschförening, framtagning av en upphandlingsguide som riktar sig till branschen och dess kunder. Se guide här - Guide för att upphandla företagshälsovård
Privata företagshälsor - I ett uppdrag utbildade jag alla anställda i konsultativt förhållningssätt. I ett annat uppdrag genomförde jag en verksamhetsanalys för att ge VD:n ett underlag till prioriterade förändringar för att uppnå högre effekt av leveransen till deras kunder.  Just nu ett ett pågående uppdrag att stödja en företagshälsa i förändring. 
Affärsutvecklingsuppdrag - stöd och hjälp med att utveckla tjänster och affärer. 

Vill du veta mer - ring eller maila så kan jag berätta hur jag jobbar.