om kriobe

kristina öberg

KRIOBE konsult startade jag sommaren 2016 efter att i 14 år varit verksam som utvecklingschef, produktchef och affärsutvecklingschef inom företagshälsovården. Innan det 7 år på Tieto som managementkonsult med inriktning på förändringsprocesser.   

Jag har i hela mitt yrkesliv arbetat med tjänste- och affärsutveckling och förändringledning. Jag har gedigen erfarenhet av ledningsarbete både strategiskt och operativt bland annat från att sitta i koncernledningarna för Feelgood Svenska AB och AB Previa i flera år. 
Under mina år i företagshälsovården satt jag 5 år i branschstyrelsen och var då representant i partnernätverk kopplat till Karolinska institutet. Sitter fortfarande kvar i partnernätverket där jag får vara en del av den framtida forskningen kopplat till arbetsmiljö och hälsa. 

I ett företag eller organisation idag är den mänskliga resursen viktigaste resursen. Alla företag vill att sina medarbetare presterar, trivs och därmed har ett hållbart arbetsliv. Men vi vet att det kommer inte av sig själv, alla chefer/ledare behöver stöd och resurser för att klara denna uppgift. Utifrån min bakgrund och erfarenhet vill jag hjälpa företag/organisationer hur de ska arbeta med områdena arbetsmiljö och hälsa på ett effektivt sätt. Idag är den mänskliga resursen kanske den viktigaste resursen för att öka produktivitet och lönsamhet. Men hur bör man organisera sig internt? Vilka leverantörer bör man som kund ha för att få ut effekten av sina investeringar gällande arbetsmiljö och hälsa. 

Jobbar även i uppdrag och hjälper leverantörsidan inom arbetsmiljö och hälsa. Det gör att jag får en helhetsbild av vad marknaden har att erbjuda och kan vara bryggan mellan beställare och leverantör.